Dodaj tu swój tekst nagłówka

Stabilizacja gruntów preparatem UPD

ZASTOSOWANIE I EFEKTY

Gamma Color produkuje preparat UPD od 2001 roku.
Produkt charakteryzuje się gwarantowaną i udowodnioną jakością parametrów stabilizacji, popartą wynikami badań, certyfikatami, referencjami i aprobatą IBDiM w postaci Krajowej Oceny Technicznej
Preparat UPD ma szerokie zastosowanie w stabilizacji gruntów spoistych. Wykorzystywany jest do budowy dróg, ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych. Z sukcesem jest także używany w budowach wielkopowierzchniowych – stabilizacja gruntów do budowy centrów logistycznych, hal produkcyjnych, sklepów wielkopowierzchniowych, parkingów. Jest też stosowany w projektach infrastrukturalnych – stabilizacja gruntów pod wodociągi, elektrownie wiatrowe etc. 

EFEKTY DZIAŁANIA PREPARATU UPD:

Zwiększa on wytrzymałość, trwałość i nośność stabilizowanej warstwy gruntu, zapewnia trwałą stabilizację, której wytrzymałość dodatkowo rośnie wraz z upływem czasu
Przyczynia się do zwiększenia skuteczności tradycyjnych hydraulicznych materiałów używanych do stabilizacji, takich jak cement, wapno i popioły
Redukuje ilość używanych tradycyjnych stabilizatorów hydraulicznych o ponad 60%
Zmniejsza przepuszczalność, redukuje podciąganie wody poprzez eliminację ciągów kapilarnych
Zapewnia odporność na destrukcyjne działanie wody i mrozu, zapewnia mrozoodporność
Zapewnia wysoki współczynnik wytrzymałości próbek na ściskanie – 2-2,5 MPa, z modułem wtórnym E2 powyżej 120MPa (najczęściej 200-300 MPa)
Zwiększa ciężar i zagęszczenie mieszanki
Skraca czas wykonania stabilizacji

hip hop radio

Zobacz również

Informacje o UDP

hip hop radio

Dane kontaktowe

PPH Gamma Color

PPH Gamma Color

English