Dodaj tu swój tekst nagłówka

Projekty

NOWE TECHNOLOGIE

Gamma Color wykorzystując własne doświadczenia i infrastrukturę, równolegle do bieżącej produkcji i sprzedaży rozwija też inicjatywy w zakresie nowych technologii.

W kontakcie z polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi w chwili obecnej realizuje następujące projekty:

hip hop radio

Dane kontaktowe

PPH Gamma Color

PPH Gamma Color

English